Hbo’ers in de VVE – Leerpunten uit de praktijk

Op verzoek van het ministerie van OCW ontwikkelde Sardes deze brochure, bestemd voor ge­meenten en instellingen waar hbo’ers worden ingezet om de vve-kwaliteit te versterken.

In heldere taal en met veel praktijkvoorbeelden wordt antwoord gegeven op vragen als Hoe worden hbo’ers geworden? en Hoe is hun positie binnen de organisatie? De taken van hbo’ers in de vve in drie verschillende rollen worden beschreven: als coach, als ondersteuner en op de groep. Tenslotte werpen we een blik op de nabije toekomst.’

De informatie in de brochure is gebaseerd op casusonderzoek dat Sardes uitvoerde in zeven gemeenten en de resultaten van de eerste hbo-monitor onder de G37.

Lees ook