Hoe betrek je als organisatie ook mannelijke opvoeders?

Om organisaties bewust te maken van de rol van de vader hebben we deze handreiking gemaakt. De uitgave bevat achtergrondinformatie en veel praktische tips en voorbeelden.

 

Sinds lange tijd hebben mannen en vrouwen de taken verdeeld in het gezin: vrouwen zijn meestal hoofdverantwoordelijk voor de kinderen en het huishouden en mannen voor het inkomen. Er zijn in de afgelopen decennia wel verschuivingen zichtbaar. Waar vrouwen vroeger dikwijls hun betaalde baan opzegden bij de geboorte van hun eerste kind, blijven ze nu meestal in deeltijd werken. Het kostwinnersmodel in gezinnen met kinderen is vervangen door het anderhalfverdienersmodel: de man werkt fulltime, de vrouw in deeltijd.

Dat wil echter niet zeggen dat mannen geen rol willen of kunnen spelen in het leven van hun kinderen. In de afgelopen jaren konden we dat lezen en zien in de media, mannen willen hun
aandeel leveren en niet langer de man zijn die ‘op zondag het vlees komt snijden’.

Om organisaties bewust te maken van de rol van de vader hebben we deze handreiking gemaakt. De uitgave bevat achtergrondinformatie en veel praktische tips en voorbeelden.

Onze nieuwste publicaties