Kader ‘Kwaliteit Kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs’

In het kader van het beleidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit is het ministerie van OCW al enige tijd met de Inspectie van het Onderwijs in gesprek. Bij de start van dat traject heeft de Inspectie aangedrongen op helderheid over de vraag:

In hoeverre is het mogelijk een omschrijving en uitwerking van het begrip ‘onderwijskwaliteit’ te formuleren, waar het gaat om de invulling die basisscholen geven aan cultuureducatie?

Lees meer