Kijk mee op 11 kinderopvanglocaties

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn elkaars grootste inspiratiebron. In theorie kunnen prachtige plannen en ideeën worden uitgewerkt, maar écht geloofwaardig is het als er al mee wordt gewerkt. Voor dit boek zijn elf inspirerende locaties bezocht. In dit beeldboek komen aan de hand van foto’s en tekst deze kindcentra tot leven.

Is dit boekje interessant voor jou?

Pedagogisch medewerkers die in kindcentra werken of nog in opleiding zijn voor het vak zullen de praktijksituaties herkennen, maar het biedt ook nieuwe ideeën om over na te denken of gelijk uit te proberen. Hun managers en pedagogen kunnen hen daarin begeleiden en ervoor zorgen dat eventuele nieuwe werkwijzen of activiteiten worden verankerd binnen de organisatie. Docenten van de opleiding tot pedagogisch medewerker kunnen het boek als lesmateriaal gebruiken. Ze kunnen hun studenten bijvoor- beeld vragen om zelf ook een beeldverhaal te maken van het kindcentrum waar zij stage lopen. En voor docenten is het boek natuurlijk ook een kijkje in de kinderopvangkeuken.

Lees meer