Kwaliteit voorschoolse educatie: uitvoering landelijk beleid

“Al sinds de jaren 90 is er voorschoolse educatie (VE) in Nederland: specifieke ontwikkelingsstimulering voor doelgroeppeuters die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de start in het basisonderwijs, omdat ze vanwege hun thuissituatie een risico lopen op (beginnende) onderwijsachterstanden in vooral de Nederlandse taal en rekenen”, schrijven Wendy de Geus en IJsbrand Jepma in het tweede nummer van HJK (2023).

“Met VE krijgen doepgroeppeuters betere kansen op een goede start in het basisonderwijs. Als onderbouwleerkrachten zou je moeten merken of peuters al dan niet kwaliteitsvolle
VE hebben gevolgd. Gemeenten krijgen onderwijsachterstandsmiddelen van het Rijk om VE te regelen; kinderopvangpartijen krijgen bekostiging van de gemeente en organiseren het aanbod. Maar hoe staat het met de uitvoering van het landelijke beleid?”

Dat lees je in het artikel ‘Kwaliteit voorschoolse educatie’.

Bron:
Geus, W. de, & Jepma, IJ. (2023). Kwaliteit voorschoolse educatie. HJK, #2.