Kwaliteitskaarten jonge kinderen

Het werken met jonge kinderen heeft de laatste jaren een grote verandering ondergaan. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten weten we steeds meer over het gericht stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Deze kennis hebben we compact beschreven in een serie Kwaliteitskaarten over belangrijke en inspirerende thema’s. De kwaliteitskaarten geven concrete en gebruiksvriendelijke handvatten voor verbetering van de beroepspraktijk.

VHJK-Kwaliteitskaart Creativiteit

VHJK-Kwaliteitskaart Opbrengstgericht werken

Ambitieladder Ouderbetrokkenheid

Kwaliteitskaart doorgaande lijn

Onze nieuwste publicaties