Leren in de 21ste eeuw

Dit boek richt zich op voorzieningen voor opvang en onderwijs voor kinderen tot ongeveer 15 jaar. We gaan in op de vraag hoe leren in de 21ste eeuw er uit zou kunnen zien. Welke verwachtingen en wat voor beeld hebben we van de leerling? Wat betekent onderzoekend en actief leren voor de school? En hoe effectief is onderzoekend en actief leren?

Onderzoekend en actief leren staat hierin centraal: werkvormen en didactieken die leerlingen uitnodigen meer betrokken te zijn op en bij het eigen leren. Niet ‘vrijer’ of minder gestructureerd maar juist doelgericht werken aan het onderwijs van de toekomst.

Recente publicaties van Sardes