Meer grip op educatieve kwaliteit

Pedagogisch medewerkers vervullen een belangrijke rol bij verhoging van de educatieve kwaliteit van kinderopvang. Zij kunnen zorgen voor gesprekken die kinderen aanzetten tot denken en praten. De kern van deze gesprekken is: ze duren langer dan gewoonlijk, de deelnemers aan het gesprek hebben een (min of meer) gelijkwaardige rol en er wordt samen flink nagedacht en geredeneerd.

Ryan (3 jaar) komt binnen en wijst trots op zijn nieuwe t-shirt: Kijk! Kristie, pedagogisch medewerker op de groep reageert direct: ‘O, je hebt een nieuw t-shirt, mooi! Wat voor kleur heeft-ie?’. Kristie veronderstelt dat zij Ryan zo de kleuren leert. Maar Ryan leert de kleuren niet op deze manier, hij druipt teleurgesteld af.. Kennelijk vindt Kristie de kleur van zijn t-shirt belangrijker dan die prachtige vlinder die erop staat. Kristie heeft een pedagogische en didactische kans laten liggen. 

Deze scene is illustratief voor veer interactiemomenten in de kinderopvang. De vraag ‘Wat voor kleur heeft het?’ is waarschijnlijk de meestgestelde vraag aan peuters in de opvang. We noemen zo’n vraag een voorbeeld van taaltoestende interactie: de vraag toetst uitsluitend of een kind in staat is om de juiste kleur te noemen. Dat lukt, of niet. Hoe dan ook, het kind leert er niets van.

Lees het hele artikel van Kees Broekhof, gepubliceerd in Bestuur Beleid Management en Pedagogiek in het Kindcentrum in september/oktober 2020.