Meer lezen, beter in taal – vmbo

Een van de meest onderschatte effectieve maatregelen die scholen kunnen treffen is een structureel beleid rond vrij lezen en vrijetijdslezen. Talloze wetenschappelijke studies tonen aan dat lezen een sterke bijdrage kan leveren aan de taalontwikkeling van leerlingen.

Veel vmbo-leerlingen komen de school binnen met een beheersing van de Nederlandse taal die onder het gemiddelde ligt. Naast maatregelen voor beter taal(gericht)onderwijs, kan leesbevordering een bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van leerlingen. Deze brochure geeft een onderbouwing voor deze aanpak en biedt praktische voorbeelden voor wie direct aan de slag wil.

Lezen kan een sterke bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van leerlingen, zowel van goede lezers als van zwakke lezers. Het is verbazend om vast te stellen dat dit gegeven nauwelijks wordt opgepakt door scholen om de taalontwikkeling van leerlingen te bevorderen. En dat terwijl lezen thuis – aangewakkerd via vrij lezen op school – grote opbrengsten kan opleveren voor de taalontwikkeling, zonder dat dit lestijd op school kost!

Onze nieuwste publicaties