Meer voorlezen, beter in taal (0-4 jaar)

Deze brochure biedt een op feiten gebaseerde onderbouwing voor de aanname dat voorlezen belangrijk is voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Eerst gaan we in op het belang van gesproken taal in de thuisomgeving. Daarna kijken we naar de rol van voorleesboeken en de taal in boeken voor verschillende leeftijdsgroepen. Ten slotte beschrijven we enkele wetenschappelijke onderzoeken die laten zien welke effecten van voorlezen verwacht kunnen worden en welke omstandigheden bijdragen aan de effectiviteit.

Inhoud

  1. Hoe jonge kinderen taal leren
  2. Boeken zorgen voor taalprikkels
  3. De taal van prentenboeken
  4. Effecten van voorlezen
  5. Conclusie

 

Lees ook