Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (meting 3 – rapport)

Sardes, Oberon en Cebeon voeren onder gemeenten en ve-aanbieders een meerjarige landelijke monitor uit naar de (voorbereidingen op de) urenuitbreiding naar 960 uur voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie. Zowel de implementatie als de besteding van de financiële middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid komt aan bod.

Onze nieuwste publicaties