Monitor implementatie en besteding goab gemeenten (meting 3)

Bekijk deze visuele weergave van de derde meting van de Monitor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2019-2023. Deze infographic is toegespitst op de resultaten van gemeenten.

Een greep uit de resultaten:

  • 89% van de gemeenten verwacht op 1 januari 2022 pedagogisch beleidsmedewerkers in de ve volgens de nieuwe eisen te hebben.
  • Van de 11% die daar nog niet zeker van zijn is de een groot deel afhankelijk van het invoeringstraject van de aanbieder en zien anderen de tekorten op het gebied van geschikt personeel als oorzaak.
  • 78% van de gemeenten geeft aan geen ondersteuning (meer) nodig te hebben bij de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve.