Ontwikkelinstrument IKC

Met het Ontwikkelinstrument IKC breng je de samenwerking en de ontwikkeling van een integraal kindcentrum (IKC) in beeld, door ambitieniveaus en kwaliteitscriteria met elkaar te combineren.

Het ontwikkelinstrument is geen ‘keihard meetinstrument’ of beoordelingsinstrument. Gebruik het instrument om het gesprek met elkaar aan te gaan.

Lees meer