De pedagogisch beleidsmedewerker in de VE: 5 gemeentelijke portretten

In het kader van de derde meting van de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (2019-2023) hebben Sardes en Oberon vijf gemeentelijke portretten gemaakt van de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie (ve).

Dit is gedaan om een beeld te geven van de sinds 1 januari 2022 verplichte inzet van een pedagogisch beleidsmedewerkers in de ve. De onderzoeksvragen die hierbij leidend waren, zijn:

  • Hoe is de (voorbereiding op de) inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve verlopen?
  • Hoe ziet de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve eruit?
  • Wat is de meerwaarde van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve voor de kwaliteit(sverbetering) van de ve?
  • Hoe wordt de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve gefinancierd?

De antwoorden lees je door de bijlage ‘De pbm’er in de ve: vijf gemeentelijke portretten’ te downloaden.

Tussentijdse onderzoeksresultaten

Meer resultaten uit de meting, zoals de ondersteuningsbehoeften, financiering, afspraken en implementatiefase, zijn te lezen in de tussentijdse onderzoeksrapporten en infographics.

  • Lees het rapport van de derde meting
  • Bekijk de infographic voor gemeenten
  • Bekijk de infographic voor ve-aanbieders

Lees ook