Podcast Inclusief onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid

Een gesprek met onderzoeker IJsbrand Jepma en directeur Gert Geertsma over de relatie tussen onderwijsachterstandenbeleid en inclusief onderwijs. Zij delen hun inzichten, ervaringen en hun visie op inclusief en kansrijk onderwijs voor alle leerlingen en schetsen de verbondenheid en verschillen tussen de beleidsvelden van OAB en passend onderwijs. Hoewel de koppeling met onderzoek niet expliciet wordt gelegd, levert de podcast prikkelende input voor de discussie in scholen over het inrichten van een inclusieve en kansrijke leeromgeving voor elke leerling.

Deze podcast is onderdeel van het programma ‘Onderwijskansen in het primair onderwijs’ van onderwijskennis.nl.

Laatste publicaties van Sardes