Sardes Special 18 – Taal leren in authentieke contexten

In de Sardes Special: Taal leren in authentieke contexten gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag welke authentieke situaties geschikt zijn voor taalstimulering. Blijft de kracht van een drama-, gym- of aardrijkskundeles intact wanneer je tijdens die lessen ook werkt aan taalstimulering? En welke rol spelen authentieke situaties in de aanpak van laaggeletterdheid?

 

In deze Sardes Special vind je de volgende artikelen:

Taalrijke spelbegeleiding thuis en in de groep
Hester Fukkink en Tessa van Velzen

Asielzoekerspeuters en taal
Jeroen Aarssen

Thuis taal stimuleren met de VoorleesExpress
Olga Vrolijk

Taal in de gymles; gewoon lekker bewegen toch?
Tessa van Velzen

Vrijetijdslezen; een integrale stimulans voor de taalontwikkeling
Kees Broekhof

Taalstimulering door kansen te grijpen
Bart ten Bosch

Discussiëren kun je leren!
Tessa van Velzen

De aanpak van laaggeletterdheid in een authentieke context
Tessa van Velzen