Sardes Special 19 – Kind en media

#hetbegintmetopvoeden

Mediaopvoeding en het werken aan mediawijsheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goede begeleiding van kinderen is noodzakelijk om ze tot mediawijze gebruikers te laten opgroeien. Ouders en professionals spelen daarbij een belangrijke rol. Sardes Special: Kind en media #hetbegintmetopvoeden belicht verschillende aspecten van mediaopvoeding tot mediawijsheid die nodig zijn om die rol te pakken.

 

In deze Sardes Special vind je de volgende artikelen:

Mediaopvoeding: basis voor mediawijsheid
Peter Nikken

Samen werken aan mediawijsheid
Interview met Mary Berkhout door Malou Stoop

‘Mediawijsheid is het nieuwe lezen en schrijven’
Interview met Remco Pijpers door Janneke Schilder

Informatievaardigheden van basisschoolleerlingen
Kees Broekhof

Media in de kinderopvang
Denise Bontje

De iPad als hulpmiddel
Hester Heerdink

Een helpende hand in het kindermedialandschap
Ilona Jens en Robieke Roesink