Sardes Special 2 – Positief Jeugdbeleid

Positief jeugdbeleid is de titel van deze tweede Speciale editie die Sardes uitbrengt. Jeugdbeleid heeft te vaak een negatieve klank: het gaat over risicokinderen, twaalf- minners of overlast bezorgers. 85% van de jeugd wordt daarbij meestal buiten beeld gelaten. Jeugdbeleid van gemeenten en rijk zou zich wat meer kunnen richten op positieve onderdelen van het jeugdbeleid. In de bijdragen van deze Sardes Special doen de auteurs een poging om positief jeugdbeleid in te kleuren.

Thema’s:

  • Positief jeugdbeleid
  • Pedagogische kwaliteit van de wijk
  • De veranderende wereld van het kind
    Naar beter jeugdbeleid: tips voor een minister Jeugd en Gezin
  • Opsporen en ontwikkelen van jong talent
  • Cultuureducatie: het museumbezoek voorbij
  • Talentontwikkeling of deficietbepaling als basis voor onderwijs- achterstandenbeleid
  • Ruimtelijke innovatie