Sardes Special 25 – Naar de middelbare

Naar de middelbare – de overstap van po naar vo

Deze Special gaat over de overstap van primair naar voortgezet onderwijs. Een belangrijk onderwerp voor Sardes: het bevorderen van gelijke kansen en een soepele schoolloopbaan gaan ons aan het hart. We belichten de overgang van po naar vo vanuit verschillende perspectieven en ook in de context van beleid en wetgeving.

Inhoud

  • Redactioneel
  • De effecten van de Wet Eindtoetsing PO – Sandra Beekhoven
  • Wat vinden ouders belangrijk bij de keuze van een vo-school? – Puk Witte en Arline Spierenburg
  • Niet vroeg selecteren, maar kansen creëren – Interview met Eddie Denessen door Robine Mens
  • De overgang po-vo in Nijmegen – Sandra Beekhoven
  • Voortgezet onderwijs: is er iets te kiezen? – Puk Witte en Sandra Beekhoven
  • 10-14 Onderwijs: een stelselwijziging van onderop? – Puk Witte en Sandra Beekhoven m.m.v. Harry Grimmius
  • Passend Onderwijs en de overgang van po naar vo – Irma Miedema
  • Een povo-bestuur: het bestuur van de toekomst? – Sandra Beekhoven en Puk Witte