Sardes Special 5 – Toekomstbeelden van de brede school

In deze Sardes Special wordt de toekomst van de brede school door verschillende auteurs belicht. We hebben gezocht naar heel diverse auteurs: een schooldirecteur, een schoolbestuurder, een vastgoeddeskundige, een pedagoog, een onderzoeker, een kinderopvangdeskundige en zo verder. Ieder van hen kreeg de inleiding toegezonden. Toch kwamen er heel verschillende verhalen uit. Daarom hebben we het toekomstbeelden van de brede school genoemd. Wellicht is er ook niet één toekomst van de brede school: iedereen heeft een eigen brede school. We reizen met u door de tijd en komen in 2020. Waarschijnlijk is het onmogelijk om ons een beeld te vormen van de brede school in 2020. Misschien kijken we dan terug op de brede school als een prehistorische werkvorm.

Kijken naar de toekomst is zinvol. Door het denken over de toekomst kun je streef- beelden en scenario’s ontwikkelen en zo je hedendaagse werk aanpassen. Zo kan het zomaar zijn dat je van een luchtkasteel naar een brede school nieuwe stijl komt.

Wij wensen je veel leesplezier en danken de auteurs voor hun bijdragen die zij zonder enig weifelend moment toezegden en aanleverden.