Sardes Special 8 – Profileren en indiceren

Als (samenwerkingsverbanden van) scholen door de invoering van Passend Onderwijs meer vrijheid krijgen om de onderwijszorg in te richten, wat gaan ze dan met die vrijheid doen? Eerst maar eens zorgen dat alles blijft lopen, zonder al teveel te veranderen? Of zo snel mogelijk wensen uitvoeren die onder de nieuwe wetgeving van Passend Onderwijs realiteit kunnen worden? Weten de scholen al wat ze willen? Weten ze wat ze kunnen, wat de mogelijkheden zijn? En wat willen de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden?

In deze Special besteden we aandacht aan de bekostiging van de onderwijszorg en we kijken door de bril van IVO naar de onderwijszorg in het huidige speciaal onderwijs. Verder gaan we in op de audits, die een helder beeld opleveren van het netwerk van onderwijsvoorzieningen in de regio.

Thema’s:

  • VO: goede match tussen onderwijsbehoefte en onderwijszorg
  • De ervaringen van Samenwerkingsverband 3503 in Den Haag met IVO
  • Kiezen voor een schoolprofiel: wat betekent dat voor de onderwijszorg?
  • Met IVO indicaties stellen voor alle speciale onderwijszorg
  • De financiering van passend onderwijs
  • Audit brengt onderwijszorg in kaart
  • IVO moet het vakmanschap van de leraar versterken