Schakelklassen, zomer-/ weekendscholen en onderwijstijdverlenging in het basisonderwijs

Deze brochure helpt gemeenten bij het maken van keuzes bij de besteding van goab-middelen. De brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat beknopte informatie over bestaande interventies in het basisonderwijs die betaald kunnen worden uit de gemeentelijke middelen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en uit de goab-gelden die schoolbesturen ontvangen. Het biedt een overzicht van verschillende vormen van schakelklassen en onderwijstijdverlenging, zoals zomerscholen, weekendscholen en een verlengde schooldag. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Welke interventies zijn er?
  • Wat kosten ze?
  • Wat levert het op?

Onze nieuwste publicaties