Toolbox visie op media in de kinderopvang

Deze toolbox helpt teams van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen om gestructureerd na te denken over alle facetten van mediagebruik door jonge kinderen.

Door de snelle ontwikkelingen zijn media niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. De noodzaak om na te denken over mediaopvoeding, het gebruik van media met jonge kinderen en de manier waarop media worden ingezet wordt steeds groter. Dat geldt voor ouders, maar zeker ook voor de kinderopvang.

Deze toolbox helpt teams van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen om gestructureerd na te denken over alle facetten van mediagebruik door jonge kinderen. Dit levert beredeneerde keuzes op die kunnen worden vastgelegd in een visiedocument. De toolbox bevat gesprekskaarten, informatiekaarten voor de gespreksleider en een format voor een beknopte visie op media in de kinderopvang.

 

Lees ook