Voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang

Deze handreiking is in de eerste plaats bedoeld voor ambtenaren onderwijs, ve of oab die een COA-locatie binnen hun gemeente hebben waar peuters verblijven. Het geeft
houvast voor het inrichten of optimaliseren van een ve-aanbod voor deze peuters. In de tweede plaats is de handreiking gericht op de primaire partners waarmee een gemeente
samenwerkt om het ve-aanbod te realiseren: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) en kinderopvang. Welke rol kunnen zij pakken in
de organisatie van een ve-aanbod voor peuters in de asielopvang?

De succesfactoren en leerpunten uit vijf casussen vormen samen met de bevindingen uit het onderzoeksrapport en de informatie uit een eerdere handreiking voor gemeenten uit
2016 de basis voor deze handreiking.

Onze nieuwste publicaties