IKC en brede school

Samenwerken aan de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, dat is de kern van het integraal kindcentrum (IKC) en de brede school. Een waardevolle samenwerking tussen onderwijs en opvang die vaak strategische en praktische uitdagingen met zich meebrengt. Wij begeleiden samenwerkingspartners bij beleidsontwikkeling, visie- en planvorming en evaluatie.

 

Verschillen en overeenkomsten

Het IKC is een integrale organisatievorm waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en onderwijs zo veel mogelijk samen gaan. Daarbij hoort ook één gebouw waarin ze samen werken. De brede school is een samenwerkingsvorm die minder aan een gebouw is gebonden. De organisaties willen een krachtige en rijke omgeving creëren waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Brede scholen kennen we al sinds de jaren 90, IKC’s zijn sinds deze eeuw sterk in opkomst. Steeds vaker wonen samenwerkende organisaties samen in één gebouw. Als je elkaar vaker ziet en spreekt, is het ook makkelijker samenwerken. Natuurlijk gaat het niet alleen daarom. Het is de uitdaging om met elkaar te zorgen voor (nog) betere ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen.

IKC’s zien we veel in zogenaamde tweeverdienerswijken. Het werken aan gelijke kansen speelt daarin niet zo’n grote rol. Maar ook in wijken waar veel kinderen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, zien we naast brede scholen ook steeds vaker IKC’s. De brede scholen en IKC’s in die wijken richten zich vooral op mogelijkheden in educatie en vrije tijd die kinderen van huis uit niet krijgen.

 

Beleidsontwikkeling en evaluatie

Sardes begeleidt gemeenten, besturen, scholen en instellingen bij beleidsontwikkeling, visievorming, planvorming en evaluatie. Bij integrale beleidsontwikkeling kijken we ook naar raakvlakken met zorg, krimp en harmonisatie als die een rol spelen in de beleidsontwikkelingen.
 

Organisatieontwikkeling

Voor locaties bieden we ondersteuning bij het ontwikkelen van de organisatie van de brede school of het IKC. Dat doen we vaak met verschillende partijen op een interactieve manier, zodat de betrokkenheid wordt vergroot.
 

Scholing

Sardes biedt workshops op maat over de Brede school en het IKC en masterclasses IKC. Deze workshops zijn ontwikkeld voor gemeenten en voor professionals uit onderwijs en opvang, directeuren van basisscholen, stafmedewerkers van het bestuur en managers van opvang.

 

Publicaties over dit thema: