Peuter – kleuter

We gunnen ieder kind een goede start op school. Sardes zet met onderzoek en advies in op een doorgaande lijn en geïntegreerde pedagogisch-didactische aanpak voor peuters en kleuters.

Ontwikkelingskansen bevorderen

In Nederland zit er een ingewikkelde breuk, midden in de ontwikkelingsperiode van het jonge kind (van 2 tot 6 jaar): de overgang van kinderopvang naar school. Om de ontwikkelingskansen van deze kinderen te bevorderen, is het belangrijk dat kinderopvang en onderwijs nauw samenwerken. Zodat geen kind stilstaat of terugvalt in zijn ontwikkeling.

Zachte landing

Door het pedagogisch-didactisch aanbod goed op elkaar af te stemmen, samen te werken vanuit één visie, ontwikkeldoelen te formuleren, én zowel het kind als de ouders bij de hand te nemen, kunnen kinderopvang en onderwijs zorgen voor een zachte landing op school. Zeker bij doelgroepkinderen is extra aandacht bij de overgang van voor- naar vroegschool van belang. Wij geloven dat professionals in deze periode hét verschil maken voor jonge kinderen.

Begeleiding, onderzoek en advies

Het realiseren van een optimale doorgaande lijn van kinderopvang naar school doen we bijvoorbeeld door een vve-werkgroep te begeleiden bij het maken van nieuwe gemeentelijke afspraken over de warme overdracht. Of door peuter-kleutergroepen te ondersteunen met evaluatie-onderzoek en advies.

Publicaties over dit thema: