Sardes Special 24 – Van peuter naar kleuter

In deze Special belichten we de overgang van voorschool naar school vanuit verschillende perspectieven.

  • Zo gaat Annerieke Boland in op de spelontwikkeling van kinderen
  • Lilian van de Bolt beschrijft wat we van kinderen verwachten op het gebied van executieve functies
  • Karin Hoogeveen gaat in op de doorgaande lijn, beschrijft verschillende soorten samenwerking en geeft praktische tips voor afstemming
  • Frank Studulski beschrijft welke gemeentelijke afspraken er zijn gemaakt in ‘s-Hertogenbosch waar veel ervaring is met IKC’s
  • Karin Hoogeveen en Heleen Versteegen geven antwoord op vier vragen over een soepele overgang voor zorgkinderen
  • en in het laatste artikel beschrijft Karin Hoogeveen wat er bekend is over de effecten van de doorgaande lijn.

Daarnaast vind je in de gehele Special voorbeelden van een doorgaande lijn, zoals het onderbrengen van peuters en kleuters in één voorziening, het regelmatig samen laten spelen van peuters en kleuters die extra zorg nodig hebben en een school die de doorgaande lijn als speerpunt heeft benoemd.