Rapport Condities voor kwaliteit in kindvriendelijke overgang

Regioplan en Sardes hebben voor het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar de overgang en overdracht van kinderen die rond hun 4e levensjaar de overstap maken van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal naar basisschool.

Regioplan en Sardes hebben voor het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar de overgang en overdracht van kinderen die rond hun 4e levensjaar de overstap maken van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal naar basisschool. Overgang en overdacht zijn ‘kindvriendelijk’ als dit wordt gedaan met het oogmerk de ontwikkeling van kinderen positief te beïnvloeden.

Voor het onderzoek is een internationale literatuurstudie uitgevoerd, is een enquête gehouden onder voorschoolse voorzieningen en basisscholen, zijn 11 goede praktijkvoorbeelden beschreven en is een reflectiebijeenkomst voor deskundigen georganiseerd.

In het rapport is de overgang, en de overdracht daarbinnen, opgevat als een proces waarbij (veranderende) relaties tussen kinderen, ouders en professionals van diverse voorzieningen centraal staan. In de relaties tussen de diverse actoren kunnen allerlei activiteiten worden uitgevoerd die de overgang van voorschoolse voorziening naar basisschool in goede banen leiden of die kinderen en hun ouders hierbij kunnen ondersteunen.

Onze nieuwste publicaties