En nu … de ouders!

Een handreiking voor gemeenten

Ouderbetrokkenheid is van grote invloed op de ontwikkelingskansen van kinderen. Het beleid van het ministerie van OCW is er dan ook op gericht om ouders een grotere rol te laten spelen bij het verbeteren van de leerprestaties en de schoolloopbaan van hun kinderen. Om gemeenten daarbij te ondersteunen, heeft Sardes op verzoek van OCW een praktische handreiking gemaakt. Hiermee kunnen gemeenten direct aan de slag om de kansen van jonge kinderen te vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid. In de handreiking staan diverse stappenplannen en tal van voorbeelden hoe anderen het doen.

Onze nieuwste publicaties