Huiswerkbegeleiding voor alle vo-leerlingen in Den Haag

De gemeente Den Haag heeft de intentie om alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs (vo; 12-18 jaar) de kans te bieden om hun talenten optimaal te ontwikkelen en een goede schoolcarrière te doorlopen.

Echter zijn er veel vo-leerlingen, die thuis beperkt of geen mogelijkheid hebben om na schooltijd te leren of schoolwerk te maken. Om deze leerlingen te ondersteunen onderzochten Sardes en het CAOP, in opdracht van de gemeente Den Haag, welk aanbod aan laagdrempelige thuiswerkplekken en -begeleiding er in de stad is en wat de gemeente concreet kan doen om de kansengelijkheid te bevorderen.