De verbindende schakel

Deze publicatie doet verslag van een kwalitatief georiënteerd praktijkonderzoek naar de inzet van de intern begeleider (in het vervolg afgekort tot ib’er) in de voorschool. Onder ‘voorschool’ verstaan we kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en/of voorschoolconstructies waarbij intensief wordt samengewerkt tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksprogramma binnen Vversterk, dat loopt tot eind 2013.

Lees meer