Dag kinderdagverblijf, hallo school!

De overgang van kinderen van kinderdagverblijf naar basisschool kan beter. Kindvriendelijke overgang wordt gekenmerkt door samenwerking en afstemming, overdracht van informatie over kinderen, doorgaande lijn in aanbod, betrokkenheid van kinderen en ouders.

De praktische handreiking ‘Dag kinderdagverblijf, hallo school! van Sardes helpt kinderdagverblijven en basisscholen om de overgang soepel te laten verlopen. De handreiking beschouwt de overgang als een gefaseerd proces van:

  1. afscheid nemen en loskoppelen van het kinderdagverblijf
  2. overstappen
  3. wennen en inpassen op de basisschool.

Daarbij zijn relaties tussen kinderen, ouders en medewerkers van kinderdagverblijven en basisscholen van groot belang. In deze relaties kunnen talrijke maatregelen en activiteiten worden uitgevoerd om het overgangsproces in goede banen te leiden. De handreiking is in samenspraak met de praktijk gemaakt en bevat vele goede praktijkvoorbeelden. De handreiking is handig met het oog op de invoering van de Wet IKK, waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat (www.veranderingenkinderopvang.nl).

Lees meer