Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang 2017-2022

Voor de vierde keer presenteert het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes haar bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Met de Landelijke
Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet het consortium vanaf 2017 de kwaliteit in de vier typen kinderopvang in Nederland: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

De corona-uitbraak zorgde ervoor dat in 2020 geen reguliere meting kon plaatsvinden. De locatiebezoeken van 2020/2021 en in 2021/2022 zijn daarom gecombineerd. De bevindingen die in deze periode zijn opgehaald bij 234 kinderopvanglocaties, worden weergegeven in dit rapport.

Kijkend naar de kwaliteit zien we een gemengd beeld, van zowel stabiliteit als verandering. De effecten van de pandemie en de nasleep daarvan lijken een weerslag te hebben op de werkbeleving van de medewerkers, de kwaliteit van het programma en het contact met ouders. Desondanks is de interactiekwaliteit stabiel gebleven, wat een compliment is voor de sector.

Meer weten? Lees het rapport.

Onze nieuwste publicaties