Landelijke Monitor VVE

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Sardes in de afgelopen vijf jaar de Landelijke Monitor VVE uitgevoerd. Dit is een jaarlijks beleidsonderzoek naar de stand van zaken van bereik, kwaliteit en opbrengsten van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bij gemeenten, voorschoolse instellingen (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) en scholen. De voorliggende rapportage is de laatste in een reeks van vijf waarin de ontwikkelingen vanaf begin 2007 worden gemonitord.

 

Lees meer