Meertalige digitale prentenboeken in het gezin – onderzoeksrapport

Het project ‘Meertalige digitale prentenboeken in het gezin’ had als doel de taalomgeving in meertalige gezinnen te versterken. Het project werd uitgevoerd in Utrecht in het schooljaar 2020 – 2021, met een subsidie van het landelijke programma Tel Mee Met Taal.

 

Onderzoeksdoelen

  • Een hoofddoel van dit project was te onderzoeken of toegang tot digitale prentenboeken met meerdere talen er aan bijdraagt dat meer boeken gelezen worden en de taalontwikkeling zo een opzwieper krijgt.
  • Een tweede doel van de studie was te exploreren of toegang tot het boekenplatform een stimulans is voor de taalontwikkeling.

 

Onderzoeksvragen

  1. Heeft de beheersing van Nederlands invloed op het aantal boeken dat kinderen op het boekenplatform lezen?
  2. Beïnvloedt de mogelijkheid om de boeken ook in de moedertaal te horen het aantal gelezen boeken?
  3. Wisselen alle kinderen evenveel van taal?
  4. Voorspelt het aantal gelezen boeken de taalontwikkeling in het Nederlands?

 

Een greep uit de resultaten

  • De boeken in de eigen taal moedigen kinderen met een kleine Nederlandse woordenschat aan om de boeken vaker te bekijken.
  • De digitale prentenboeken zullen voor meer kinderen meer profijt opleveren als ze ook op de groep worden ingezet en nadrukkelijker worden gebruikt om de samenwerking tussen school en ouders te versterken.
  • Uit de interviews blijkt dat kinderen die de boeken gelezen hebben veel plezier beleven aan de boeken en dat ouders het als een geschikt middel ervaren om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren.
  • Een moeder vertelde in het interview: “Filmpjes zijn beter voor de uitspraak van Nederlands. Beter dan dat ik het zelf voorlees. En nu leren ze het goed.”

 

Download de brochure ‘Meertalige digitale prentenboeken in het gezin’.

 

Lees ook