Samen Sterk!

Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen

Ouderbetrokkenheid is van grote invloed op de ontwikkelingskansen van kinderen. Op verzoek van OCW heeft Sardes een praktische handreiking gemaakt voor VVE-instellingen die ouderbeleid serieus nemen en daarmee de komende tijd aan de slag willen gaan. In de handreiking staan tal van suggesties voor activiteiten die peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen ondernemen om ouders te ondersteunen bij de ontwikkelingsstimulering van hun kinderen.

Lees ook