Sardes Special 16 – Werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden

Sardes is ervan overtuigd dat nieuwe vaardigheden alle kinderen betere ontwikkelingskansen geeft in een steeds maar veranderende samenleving en arbeidsmarkt. En dat dit voor leraren een opwindende opdracht is.

We benutten actuele kennis over leren en onderwijzen en verbinden deze kennis aan de praktijk. We hebben het dan niet alleen over didactiek, maar ook over competenties van docenten, over de wijze waarop mensen leren in de 21ste eeuw en over de organisatie van het onderwijs.

Dat maakt deze Special interessant voor verschillende partijen: voor beleidsmakers, gemeenten, schoolbesturen en scholen, maar ook voor partners van brede scholen op het gebied van kinderopvang, sport, kunst en cultuur, techniek en welzijn is het informatief om te lezen waar de aandacht voor de 21ste eeuwse vaardigheden vandaan komt en wat het nu eigenlijk behelst.