Sardes Special 20 – Nieuwe ronde, gelijke kansen

Deze Sardes Special biedt gemeenten handvatten om, vooruitlopend op het nieuwe beleid in 2018, na te denken over opgaven, kansen en mogelijkheden op het gebied van onderwijskansen, zodat zij begin 2018 helemaal in de startblokken staan en daarmee optimaal kunnen bijdragen aan de kansen van kinderen in de gemeente.

 

In deze Special vind je de volgende artikelen:

Naar een samenhangend onderwijsachterstandenbeleid
Karin Hoogeveen

De financiering van het onderwijsachterstandenbeleid
Paul Kooiman

Luisteren naar ouders
Heleen Versteegen

Asielzoekerspeuters: een regierol voor gemeente
Paulien Muller en Karin vander Heyden

Meer samenhang in bestrijding laaggeletterdheid
Joke Kruiter

De Brede School Academie: een effectieve interventie
Kees Broekhof en Karin Vaessen