Sardes Special 4 – Het grote debat over het kleine kind

 

 

Het jonge kind staat volop in de schijnwerpers. Het belang van vroege stimulering is geen discussiepunt meer. Het onderwerp van het ‘Grote debat over het Kleine kind’ is nu hoe wij de opvang en educatie van jonge kinderen beter kunnen organiseren. Met deze special wil Sardes graag een bijdrage leveren aan deze discussie. De hier gepresenteerde artikelen zullen ook een functie kunnen vervullen in de discussie over komende activiteiten van het EC-O3, het nieuwe expertisecentrum dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van jonge kinderen.

Thema’s:

  • Kindercentra: een educatieve visie
  • VVE en de lessen uit het verleden voor de toekomst
  • Kinderopvang: ontwikkeling van kinderen moet centraal staan
  • Vasthouden aan de voorscholen. Een interview met Dick Jansen
  • Wie houdt de VVE-doelgroeppeuters en hun ouders in het vizier?
  • Thuis op school?
  • Het landelijk curriculum kinderopvang als basis voor inhoudelijke discussie
  • Naar één voor- ziening voor nul- tot vierjarigen. Een gesprek met Gjalt Jellesma
  • Wie bepaalt en wie betaalt