Sardes Special 1 – Op weg naar zorgplicht en passend onderwijs

Invoering van zorgplicht, in welke vorm dan ook uitgewerkt, zal aanmerkelijke consequenties hebben voor het gehele onderwijsveld: op het niveau van de besturen en het management, voor de leerkracht in de klas, voor de interne en externe zorgstructuur van de school, voor de samenwerking tussen besturen en scholen, voor de reguliere scholen en zeker ook voor de scholen voor Speciaal Onderwijs. Wij hopen met deze uitgave het denken over de invulling van de zorgplicht en passend onderwijs op weg te helpen.

Thema’s

  • Zorgplicht: een nieuw kader voor zorg in school
  • Tien verworvenheden van WSNS en LGF
  • Zorgplicht: aandachtspunten voor de inrichting van de onderwijszorg voor leerlingen op reguliere basisscholen
  • De meerwaarde van de brede school voor de zorg
  • Onderwijszorg, onderwijsachterstanden en de educatieve agenda
  • Vernieuwing van de zorgstructuur in het voortgezet onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings