Verschillen in kwaliteit tussen gastouders

Aan de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) is door het ministerie van SZW gevraagd om een verdiepende analyse te doen op de onderzoeksbevindingen die tussen 2017 en 2019 zijn verzameld bij 137 gastouders. De aanleiding was dat er grote verschillen bleken te zijn tussen gastouders met de laagste en met de hoogste kwaliteit opvang.

Deze analyse heeft geleid tot een typologie waarin 5 profielen van gastouders worden onderscheiden. Bij de gastouders die vallen in profiel 1 (9% van alle gastouders) is zowel de educatieve als de emotionele kwaliteit laag. Bij de gastouders van profiel 5 (10%) is sprake van emotionele veiligheid en een stimulerend en uitdagend programma.

De grootste groep gastouders (42%) valt in profiel 3: goede emotionele kwaliteit en een gemiddelde educatieve kwaliteit met een iets minder sterk ontwikkeld activiteitenaanbod. Deze kwaliteitsverschillen hangen samen met verschillen in kenmerken, zoals aantal werkuren, opleidingsniveau en uurprijs.

Meer weten? Lees het rapport.

Onze nieuwste publicaties