Wat werkt in de VVE?

Wat draagt bij aan kwaliteit en effectiviteit van VVE? Een overzicht van bevindingen uit recente literatuur.

Deze factsheet beschrijft een literatuuronderzoek naar factoren die bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van VVE. Deze factoren zijn geordend op de volgende niveaus:

  • Gemeente
  • Organisatie
  • Aanbod
  • Beroepskracht
  • Ouders
  • Kind

Voor deze factsheet is de recente (inter)nationale literatuur (wetenschappelijke studies, onderzoeksrapporten, adviesrapporten) bestudeerd om de volgende vraag te beantwoorden: “Welke factoren dragen bij aan de kwaliteit en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)?” Waar mogelijk is onderzoek van eigen bodem gebruikt, omdat de resultaten van deze onderzoeken het beste aansluiten bij het beleid en de praktijk van VVE in Nederland.

Er is gezocht naar factoren die van invloed zijn op:

  • de kwaliteit van uitvoering van VVE
  • de effectiviteit van VVE (de effecten op kinduitkomsten, zoals de Nederlandse taalontwikkeling, ontluikende geletterdheid en
    gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling).

Lees meer