Werk aan de winkel: opgaven voor een leven lang leren & ontwikkelen in de kinderopvang

Sardes is door het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang gevraagd een verkenning uit te voeren naar het thema ‘een leven lang leren & ontwikkelen in de kinderopvang’. In deze verkenning geven we antwoord op de volgende, onderling samenhangende, vragen:

  1. Welke ontwikkelingen spelen er in de beroepspraktijk, het middelbaar onderwijs, het hoger onderwijs en op het gebied van een leven lang leren & ontwikkelen?
  2. Wat zijn de (vijf) voor de kinderopvang belangrijkste ontwikkelingen?
  3. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de kinderopvangsector, wat zou de sector ermee kunnen doen en hoe kan dat georganiseerd worden?

Met de resultaten heeft het platform een basis voor verdere gedachtenvorming over het onderwerp leven lang leren en ontwikkelen in kinderopvang.

Download het verkenningsrapport gratis hiernaast.

Lees ook