Werken aan educatieve kwaliteit

Een hoge educatieve kwaliteit in de kinderopvang kan bijdragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen en hen voorbereiden op een succesvolle overgang naar de kleuterschool en de basisschool.

Wat is educatieve kwaliteit?

Educatieve kwaliteit verwijst naar de mate waarin een kinderopvangorganisatie in staat is om de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen te ondersteunen en te bevorderen. Het is van groot belang, omdat de vroege kinderjaren een cruciale periode zijn voor de cognitieve, emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen.

Educatieve kwaliteit blijft achter

Uit onderzoek van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (juni 2023) blijkt dat de educatieve kwaliteit in de kinderopvang achterblijft bij de emotionele kwaliteit. Dit betekent dat kinderen zich weliswaar prettig voelen in de opvang, maar dat er te weinig kansen worden benut om de ontwikkeling van hun taal- en denkvermogen te bevorderen.

Het belang van professionalisering

Kinderen zijn in hun ontwikkeling in meer of mindere mate afhankelijk van de pedagogisch professionals op de kinderopvang en op school. Hierom is het zaak om er alles aan te doen om van de kinderopvang en school een rijke leeromgeving te maken. Professionalisering van de pedagogisch professionals helpt hierbij. Extra scholing en training gericht op ontwikkelingsstimulering biedt professionals handvatten om ieder kind een passend aanbod te bieden.

Ons trainingsaanbod

   

Educatieve kwaliteit
voor ve-coaches

Educatieve kwaliteit van het ve-aanbod bepaalt het succes van voorschoolse educatie. Helaas blijft de educatieve kwaliteit in de kinderopvang nog achter bij de emotionele kwaliteit. Dit betekent dat kinderen zich weliswaar prettig voelen in de opvang, maar dat er te weinig nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling van hun taal- en denkvermogen. Om ve-coaches te leren hoe zij dit blijvend verbeteren, hebben wij een vierdaagse training ontwikkeld: ‘Educatieve kwaliteit voor ve-coaches’.

   

Samen doordenken
voor pm’ers en kleuterleerkrachten

Kinderen aanzetten tot denken en het verwoorden van hun gedachten is een buitengewoon effectieve manier om de taal- en begripsontwikkeling in een hogere versnelling te krijgen. Dit noemen we ‘samen doordenken’. Samen doordenken betekent dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten doelbewust situaties zoeken en creëren om diepgaande gesprekken te voeren. Het is geen activiteit, maar een combinatie van houding en didactisch handelen. Die ze bij elke activiteit in kunnen zetten.

Boekentip: ‘Wat leert mijn kind bij jullie’  

De titel van dit boek is een terechte vraag van betrokken ouders aan de kinderopvang. Sardes-onderzoeker en -adviseur IJsbrand Jepma biedt pedagogisch beleidsmedewerkers en professionals handvatten in dit boek om de educatieve kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. Waarom is die verbetering nodig? En nog belangrijker: hoe pak je dat aan?

Publicaties over dit thema: