Educatieve kwaliteit in vve

Om de kansen van jonge kinderen te verbeteren is het noodzakelijk dat de educatieve van het werk in de kinderopvang en het kleuteronderwijs vooruitgaat.

Het laatste onderzoeksrapport van het landelijke pre-COOL-onderzoek, van het Kohnstamm Instituut, laat echter zien dat de educatieve kwaliteit in het werk met jonge kinderen nog niet op het vereiste niveau is. Dat betekent dat kinderen onvoldoende uitgedaagd worden en zich daardoor niet optimaal ontwikkelen.

Met ons professionaliseringsaanbod, theoretische inzichten en tips voor pedagogisch professionals brengen wij hier graag verandering in.

Lees de nieuwsbrief via de oranje knop aan de rechterkant.

Onze nieuwste publicaties