Monitor aanvullend onderwijs 2023: trends in aanvullend onderwijs

In 2023 is voor de derde keer de monitor aanvullend onderwijs uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Met deze monitor is voor schooljaar 2022-2023 in kaart gebracht hoe het aanbod van aanvullend onderwijs eruitziet op scholen in het funderend onderwijs, hoeveel en waarom leerlingen er gebruik van maken en hoeveel hun ouders daarvoor hebben betaald.

Deelname

De resultaten van de monitor zijn voornamelijk gebaseerd op enquêtes onder scholen, ouders en gemeenten. In totaal hebben 485 po- vestigingen (8 procent), 150 vo-vestigingen (10 procent), 4.191 ouders (10 procent) en 115 gemeenten (34 procent) aan de monitor meegewerkt.

In de monitor komen zes thema’s aan bod:

  1. Aanvullende programma’s
  2. Motieven voor deelname
  3. Toegankelijkheid aanvullend onderwijs en kansengelijkheid
  4. Samenwerking onderwijs en aanvullend onderwijs
  5. Neveneffecten
  6. Gemeenten

Infographic

Liever de resultaten in één oogopslag bekijken? Download dan de infographic.

Laatste publicaties van Sardes