Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (meting 4)

Met deze Monitor (2019-2023) van het consortium Sardes, Oberon en Cebeon zijn enerzijds de invoering van de twee nieuwe ve-eisen en anderzijds de besteding van het nieuwe goab- budget binnen gemeenten en gesubsidieerde ve-aanbieders gevolgd. Dit doen we in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De coördinatie van het onderzoek is in handen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

De meerjarige monitor (2019-2023) valt uiteen in een 1) implementatieonderzoek en 2) bestedingsonderzoek. De monitor rapporteert niet over de effecten van de urenuitbreiding en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve op de ontwikkeling van de doelgroeppeuters.