Schakelklassen, zomerscholen en onderwijstijdverlenging een inventariserend onderzoek onder gemeenten en scholen

Deze rapportage gaat over het onderzoek naar schakelklassen, zomerscholen en andere vormen van onderwijstijdverlenging, dat Sardes in opdracht van het Ministerie van OCW
uitvoerde. Met dit rapport geven we zicht op de verscheidenheid aan activiteiten die door gemeenten en scholen worden ingezet in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid. Het
gaat daarbij specifiek om die activiteiten waarmee scholen buiten de reguliere schoolaanpakken om werken aan het verminderen van onderwijsachterstanden. Dat kan binnen de reguliere
schooltijd, in deeltijd- en voltijdse schakelklassen, maar gebeurt ook vaak buiten de reguliere schooltijd in zomerscholen, weekendscholen en verlengde schooldagen.

Onze nieuwste publicaties