Implementatieonderzoek subsidieregeling ‘Verbetering basisvaardigheden’

Het consortium van Sardes en SEO Economisch Onderzoek verricht gedurende de looptijd van de subsidieregeling ‘Verbetering basisvaardigheden’ het meerjarige implementatieonderzoek (2023 t/m 2026) onder drie tranches van scholen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) (d.w.z. Nederlandse scholen en scholen van de BES-eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba) die aanvullende middelen ontvangen voor het verbeteren van de basisvaardigheden in:

  1. taal,
  2. rekenen en wiskunde,
  3. burgerschapsvorming en/of
  4. digitale geletterdheid.

 

Onderzoeksvraag

Voorliggend implementatieonderzoek is onderdeel van de monitoring en evaluatie van het Masterplan basisvaardigheden en wordt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitgevoerd. De centrale onderzoeksvraag is als volgt gearticuleerd:

 

Hoe verloopt de implementatie van de subsidieregeling ‘Verbetering basisvaardigheden’ op de deelnemende scholen en welke effecten ervaren scholen bij hun leerlingen?

 

 

Eerste tranche

Dit implementatieonderzoek bevat de resultaten van de eerste tranche. In dit rapport wordt antwoord gegeven op vragen als: welke scholen hebben subsidie gekregen? Hoe zien de activiteitenplannen van deze scholen uit? En hoe verloopt de uitvoering van deze plannen?

 

Infographic trance 1

Wil je de resultaten graag in een visueel overzicht bekijken?

Bekijk de infographic opent in nieuw tabblad

 

Addendum

Bekijk ook het addendum ‘Implementatieonderzoek subsidieregeling ‘Verbetering basisvaardigheden’, tranche 1, eerste meting’.

Naar het addendum opent in nieuw tabblad

 

Tranche 2 (tijdvak 1), eerste meting

In dit rapport vind je de belangrijkste resultaten van de eerste meting onder de tranche 2 scholen (tijdvak 1) van het Implementatieonderzoek subsidieregeling ‘Verbetering
basisvaardigheden’.

Naar het rapport opent in nieuw tabblad
 

Infographic trance 2

Wil je de resultaten graag in een visueel overzicht bekijken?

Bekijk de infographic opent in nieuw tabblad

 

Vierde voortgangsbrief

Of lees de brief van minister Mariëlle Paul, waarin zij de Tweede Kamer informeert over de voortgang van het Masterplan basisvaardigheden. Deze brief gaat ook in op de herziening van het curriculum en de plannen voor een nieuwe vorm van gerichte bekostiging.

Naar de brief opent in nieuw tabblad

Laatste publicaties van Sardes