Naar een hoger taalniveau voor inburgeraars

De afgelopen jaren is gebleken dat taalniveau A2 voor inburgeraars vaak te laag is om een geschikte baan te vinden. In de nieuwe inburgeringswet, die als doel heeft om inburgeraars zo snel mogelijk te laten participeren in de maatschappij, wordt de ambitie voor het te behalen taalniveau verhoogd van A2 naar B1. Een hoger taalniveau zorgt ervoor dat inburgeraars zich sneller thuis voelen in de Nederlandse samenleving.

 

Pilot B1 route: van A2 naar B1

Om ervaring op te doen in het begeleiden van inburgeraars, van taalniveau A2 naar niveau B1, namen zes gemeenten deel aan de pilot ‘B1 route: van A2 naar B1’. Dit waren de gemeente Almelo, Delft, Kampen, Oss, ’s-Hertogenbosch en Sittard-Geleen. Gedurende 1,5 jaar werden zij gevolgd door onderzoeksbureau Sardes. Download de eindrapportage via het formulier hieronder.

 

Lees ook